In memoriam: 2 januari

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren: +1867  Johannes van den Heuvel (49) +1973  Jan Huijbers (80) +1986  Hein Weinands (59) +1990  Gerard van Hoorn (70) +1995  Jan Lijnen (77) +2012  Bernard Mischke (85) +2020  Rob Stigter (80), [biografie]

Transcript van dankprentje Blommestein

Transcipt bij bericht “Kruisheer Joannes Cornelius Blommestein (1902-1983)“ De afbeelding Tekst op de afbeelding This July 25th will complete my fiftieth year in God’s Priesthood, July, 1927 – July, 1977.Please join me in a prayer of thanksgiving.Rev. John C. Blommestein, osc

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Transcript

Transcript van benoeming

Transcript bij bericht “Redactionele hulp voor het dagblad De Koerier, 1934“ De afbeelding De tekst op de afbeelding Apostolische prefectuurvanBandoeng.-o-No.25/33pP. Bandoeng, 25 September, 1933. Zeer eerwaarde pastoor Wester, Hierbij heb ik het genoegen, U met ingang van October, te benoemen tot CENSOR ex officio van het Rooms-Katholiek Dagblad “De Koerier”, overeenkomstig canon 1393, paragraaf 1.… Lees verder Transcript van benoeming

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Transcript

Transcript van Feestlied

Transcript bij het bericht “Het gouden professiefeest van magister-generaal Van Dinter“ De afbeelding De tekst op de afbeelding FEESTLIED De dag, die nu is opgerezen,Goudstralend van professieglans,Door ons nu jubelend geprezen,Die blyde zingen,juichen thans: Refrein: Heil U op dit gouden jubelty, Heil U Hoogwaardigst Heer! En zingen wij nu allen blij U hulde, dank en… Lees verder Transcript van Feestlied

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Transcript

Transcript van bidprentje Custers

Transcript bij het bericht “Kruisheer Clemens Custers (1913-1941)“ De afbeelding De tekst op de afbeelding J. M. J. A. O. [Jezus Maria Jozef Augustinus(?) Odilia(?)]†Bid voor de ziel van zaligerden Eerwaarden HeerClemens CustersKruisheerStudent aan de Kath. Hoogeschool van Leuven geboren te Opoeteren, 5 Juni 1913geprofest in de Orde van het H. Kruis, 28 Augustus 1932priester… Lees verder Transcript van bidprentje Custers

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Transcript