Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site adres is: https://kruisheren.eu. Zie het colofon voor de verantwoordelijken en de contactmogelijkheden.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

We verzamelen geen persoonlijke gegevens over gebruikers en bezoekers van onze site.

Om onze site veilig te houden voor onze bezoekers, registreren en blokkeren beveiligingsprocessen eventuele pogingen tot kwaadwillige activiteit en aanvallen.

Reacties

Je kunt je niet registreren en geen reacties indienen op onze website. Je kunt wel een e-mailbericht aan ons sturen via het contactformulier.

Media

Je kunt geen mediabestanden uploaden naar onze website.

Contactformulieren

Bij gebruik van het contactformulier voert de gebruiker minstens een e-mailadres in om een bevestigingse-mail te kunnen ontvangen en onze reactie op de vraag of het verzoek mogelijk te maken. Bij bestellingen zijn nadere gegevens nodig voor facturering en verzending. Deze gegevens worden alleen gebruikt en tijdelijk bewaard (1 jaar) in het kader van dit door de gebruiker geïnitieerde contact. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doelstellingen. Facturen worden gedurende de wettelijke bewaartermijn (7 jaren) opgeslagen in ons financieel archief en vervolgens vernietigd.

Cookies

Wij gebruiken alleen functionele cookies voor de bezoekers van onze website.

Bij het bezoeken van de inlogpagina slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Verder wordt dan een tijdelijke cookie ingesteld die de compatibiliteit met enkele alternatieve inlogmethoden bevordert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en verloopt na 1 uur.

Om onze bezoekers te beschermen worden pogingen tot misbruik van de website geregistreerd en tijdelijk geblokkeerd aan de hand van het IP-adres en geautomatiseerde lijsten. Het IP-adres van bezoekers, gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk vastgelegd om te controleren op kwaadwillige activiteit en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van voorwaarden bij het loggen zijn onder meer inlogpogingen, uitlog aanvragen, aanvragen om verdachte URL’s, wijzigingen in de site-inhoud en wachtwoordupdates. Deze informatie wordt 60 dagen bewaard.

Deze site gebruikt LocalStorage om de instelling op te slaan wanneer donkere modus ondersteuning aan of uit is gezet.
LocalStorage is noodzakelijk voor de instelling om te werken en wordt alleen gebruikt wanneer een gebruiker op de donkere modus knop klikt.
Er worden geen gegevens opgeslagen in de database of overgezet.

(Voor degenen die de inhoud van de website bewerken: Wanneer een geregistreerde gebruiker inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met de login-informatie en schermweergave-opties. Login-cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave-opties 1 jaar. Bij selectie van “Herinner mij”, wordt de login 2 weken bewaard. Bij uitloggen uit het gebruikersaccount, worden login-cookies verwijderd.

Bij wijzigen of publiceren van een bericht wordt een aanvullende cookie door de browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data, enkel het post ID van het betreffende artikel. Deze cookie is na een dag verlopen.)

Analytics

Er worden geen analytics gebruikt op onze website.

Ingesloten inhoud van andere sites

In principe gebruiken wij geen ingesloten inhoud van andere websites op onze website. Incidenteel zou het eens voor kunnen komen, daarom vermelden we het volgende daarover.

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Wanneer je ons een bericht stuurt via de contactpagina, bezorg je ons jouw contactgegevens. We gebruiken die gegevens om je vraag of verzoek te kunnen behandelen en verder niet. Wij delen je gegevens alleen binnen onze organisatie en alleen met degenen die je vraag of verzoek behandelen.

Hoelang we je gegevens bewaren

De uitwisseling van berichten wordt bewaard in ons e-mailarchief. Back-ups van beveiliging log details worden 5 dagen bewaard. Back-ups van de website-database worden maandelijks bewaard en vervangen.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Je kan verzoeken om inzage in mogelijke persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit is uitgezonderd gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings-doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden berichten vanuit het contactformulier gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.