De Orde van de Kruisheren


In Europa

Wij zijn de Orde van de Kruisheren in België, Nederland en Duitsland. Voluit heten we ‘Provincie van de Zalige Theodorus van Celles van de Orde van het Heilig Kruis’. We maken deel uit van de wereldwijde Orde van het Heilig Kruis. Deze Orde heet in het Latijn: Ordo Sanctae Crucis (OSC). Als religieuze Orde zijn wij een onderdeel van de Rooms-Katholieke Kerk.

De Europese Kruisherenprovincie heeft gemeenschappen in Maaseik (B), Hannuit (B), Uden (NL), Sint Agatha (NL), Wenen (A), en Belo Horizonte (BR). Onze voornaamste activiteiten lagen op het gebied van het onderwijs, pastoraal werk in parochies, missiezendingen naar andere continenten, en functies in onze eigen organisatie (zoals opleiding, bestuur, administratie). Inmiddels zijn de meeste van onze medebroeders gepensioneerd uit het arbeidsleven. Wij blijven ons in onze gemeenschappen inzetten om te leven naar onze roeping tot het religieuze leven als Kruisheren. We leggen daarbij de nadruk op het leven in gemeenschap, het bidden en vieren van de liturgie, en het verrichten van pastorale activiteiten. Bondige, algemene informatie is te lezen in dit artikel en op wikipedia. De publicaties van medebroeder Roger Janssen geven uitgebreidere informatie over de geschiedenis en spiritualiteit van de Orde.

Onze medebroeders in Indonesië, Congo (RDC), Brazilië en USA zijn zelfstandige onderdelen van onze Orde. Deze zijn in de eerste helft van de 20e eeuw vanuit Europa gesticht. Zij zijn jeugdig, talrijk en actief in de plaatselijke RK Kerk en samenleving. Vanuit Europa biedt een aparte instelling, de Missieprocuur Kruisheren, ondersteuning bij het werven en het beheer van giften voor hun projecten.

Via het contactformulier kunt u vragen stellen, waarop wij zo goed mogelijk zullen reageren.


Werving

Jongemannen die lid willen worden van onze Orde, zijn van harte welkom. Voor vorming en opleiding zijn zij aangewezen op (een langdurig verblijf in) een van de vormingsgemeenschappen in de andere delen van onze Orde. Een roeping tot het leven als kruisheer houdt dus noodzakelijk een internationaal avontuur in. Wanneer je daarvoor voelt, neem dan gerust contact met ons op voor kennismaking, oriëntatie, of verder gesprek over de verwachtingen en mogelijkheden.


Donaties

Wie een gift wil doen aan de Kruisheren – in het algemeen, voor de vorming en opleiding van onze jonge medebroeders, of voor een van de projecten in Indonesië, Congo of Brazilië – kan dat doen door een bankoverschrijving, met vermelding van de bestemming. Het rekeningnummer van Missieprocuur Kruisheren is NL73 ABNA 0625 4828 91. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Voor Nederlandse donateurs kan de gift aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Wij zijn een erkende Anbi voor de Nederlandse Belastingdienst: zie de betreffende publicaties voor de provincie en voor de missieprocuur.


Publicaties

Wij geven in eigen beheer publicaties uit over de geschiedenis en de spiritualiteit van onze Orde. Zie het overzicht van publicaties die bij ons verkrijgbaar zijn.

Verder publiceren we op deze website losse artikels over de geschiedenis en spiritualiteit van de Kruisheren. Zie daarvoor de categoriën: Alle artikelsUit het fotoarchiefOrdesgeschiedenis


Religieus erfgoed

Als Orde zijn wij opgericht in 1210 in Hoei nabij Luik. We ontvingen pauselijke goedkeuring in 1248. In de loop van onze lange en rijke geschiedenis heeft de Orde een flinke collectie erfgoed en archief opgebouwd. Delen van dit patrimonium zijn te raadplegen.

Voor het beheer van de kerncollectie hebben wij een stichting opgericht. Deze Stichting Sint Aegten werkt nauw samen met het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, dat sinds 2006 gevestigd is op het terrein van het Kruisherenklooster in Sint Agatha. Zie: www.erfgoedkloosterleven.nl

Onze archieven zijn niet openbaar. De inventarissen en de archieven van Kruisherenklooster Sint Agatha en Kruisherenklooster Uden zijn toegankelijk via Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Delen van onze erfgoedcollectie zijn door bruiklenen ondergebracht bij andere musea of wetenschappelijke instellingen: het Museum Krona in Uden (NL), Museum Klooster Ter Apel in Ter Apel (NL), Kloster Bentlage in Bentlage (D), Kloster Haus Hohenbusch in Erkelenz (D), de Sabbebibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven (B).

Na de Franse Revolutie zijn veel kloosters in West-Europa ontbonden en verkocht, ook die van de Kruisheren. In die tijd kwam veel van ons erfgoed in handen van burgerlijke openbare instellingen en particulieren.


Gedenken van overleden kruisheren

Als Kruisheren gedenken wij onze weldoeners en de bijzondere intenties in de dagelijkse gebedstijden. Daarnaast gedenken wij ook onze overleden medebroeders vanaf de heropleving van de Orde in de 19e eeuw. Op deze website is de lijst van deze overledenen bijeengebracht. De pagina Gedenken vandaag toont de gedachtenissen voor de dag van vandaag. De pagina Gedenken op datum biedt de mogelijkheid om door de gedachtenissen van het jaar te bladeren.