Projecten in Congo

Giften en legaten voor projecten van de Kruisheren in Congo kunt u met vermelding van de bestemming overmaken via het rekeningnummer van Missieprocuur Kruisheren: NL73 ABNA 0625 4828 91. Indien gewenst kunt u via ons contactformulier nog verdere toelichting geven, en dan kunnen wij u ook hartelijk danken voor uw bijdrage aan het werk van de Kruisheren in Congo.

Congo (RDC)

De Kruisherenprovincie ‘Martyrs de Bondo’ in Congo telt begin 2022 ongeveer 88 medebroeders. Zij werken in parochies, in de opleiding van jonge kruisheren, of zijn zelf nog in opleiding. Zij zijn vanuit 5 kloostergemeenschappen actief in Noordoost-Congo (in de provincie Kivu Nord, in de omgeving van Butembo en Mulo, in de regenwouden rond de evenaar) en in de hoofdstad Kinshasa. Ongeveer 30 jonge kruisheren studeren om priester-kruisheer te worden. Daarnaast zijn er nog ongeveer 20 novicen die een opleiding van twee jaar krijgen, waarna het besluit valt of zij daadwerkelijk kruisheer willen worden en of zij daar geschikt voor zijn.

Het is nog een jonge provincie in een land en een streek met grote moeilijkheden. De opbouw van de samenleving en van de eigen organisatie vragen om veel inzet. De economische en politieke omstandigheden zijn voortdurend instabiel, waardoor iedere vooruitgang moeizaam bereikt moet worden. Met grote ijver dragen de Kruisheren hun steentje bij, maar dat gaat niet zonder hulp van buiten.

De Kruisherenprovincie in Congo verwelkomt giften, zowel in algemene zin als voor specifieke bestemmingen zoals:

  • voor de opleiding van novicen,
  • voor de opleiding van jonge priester-kruisheren,
  • voor het onderhoud van de kloostergebouwen,
  • voor het stichten van nieuwe kloostergemeenschappen,
  • voor de opvang en opleiding van straatkinderen in het huis Mboka Bolingani in Kinshasa,
  • voor de kosten van een psychologisch centrum voor de klinische en ambulante behandeling van mensen met oorlogstrauma’s in de omgeving van Mulo,
  • voor de bouw en ontwikkeling van twee scholen in Butembo en in Kinshasa,
  • voor de aanleg van lokale straten, scholen, watermanagement, voorzieningen voor elektriciteit en drinkwater,
  • voor de opbouw van een fonds oudedagsverzorging voor kruisheren na hun arbeidsleven,
  • voor pastorale projecten en voor hulp aan parochianen die aan de zorg van de Kruisheren zijn toevertrouwd.