Colofon/Imprint

Rechtspersonen

De website www.kruisheren.eu wordt uitgegeven door de publieke kerkelijke rechtspersoon ‘Provincie van de Zalige Theodorus van Celles van de Orde van het Heilig Kruis’ (ook bekend als: Provincie Kruisheren Europa, Europese Kruisherenprovincie, Orde der Kruisheren, Orde van de Kruisheren, Ordo Sanctae Crucis, OSC, Reguliere Kanunniken van de Orde van het Heilig Kruis). Het hoofdkantoor van de Provincie is gevestigd als: Provincialaat Kruisheren Europa, Kloosterlaan 24 A, 5435 XD Sint Agatha, Nederland. De rechtspersoon functioneert volgens de constituties, generale statuten en provinciale statuten, en volgens het vermogensrechtelijk reglement en het financieel handboek. De rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door de wettelijke hogere overste.

Deze kerkelijke organisatie wordt naar Nederlands burgerlijk recht erkend als burgerlijk rechtspersoon en is in het handelsregister ingeschreven als: Orde der Kruisheren (OSC), Kvk: 74863193, RSIN: 001682374 (vervallen Rsin: 824119356), ITIN: NL001682374.

Deze rechtspersoon is sinds 2000 opvolger van ‘Provincie Sint Augustinus van de Orde van het Heilig Kruis’ (ook bekend als: Provincie Kruisheren Nederland, Nederlandse Kruisherenprovincie), ‘Provincie van de Zalige Theodorus van Celles van de Orde van het Heilig Kruis’ (ook bekend als: Provincie Kruisheren België, Belgische Kruisherenprovincie, Province des Crosiers en Belgique), de Proprovincie c.q. Regio generalis ‘Sint Helena van de Orde van het Heilig Kruis’ (ook bekend als: Proprovinz c.q. Region Kreuzherren Deutschland, Kreuzbruder Deutschland).

Partners

Voor rechtspersoonlijkheid in België werken wij samen met de burgerlijke rechtspersoon Kruisheren vzw (Franstalige benaming: Croisiers asbl), met maatschappelijke zetel te Pelserstraat 33, 3680 Maaseik, België en registratienummer 0408.489.170 (RPR Antwerpen, afd. Tongeren). De rechtspersoon functioneert volgens de gedeponeerde statuten. De rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

Voor rechtspersoonlijkheid in Duitsland werd voorheen samengewerkt met de inmiddels opgeheven burgerlijke rechtspersoon Kreuzherren eV. De verplichtingen van deze rechtspersoon werden overgenomen door de Provincie Kruisheren Europa.

Voor ondersteuning van andere onderdelen van de Orde van het Heilig Kruis (het Generalaat in Rome, de Kruisherenprovincies in USA, Indonesië en Congo, de Delegatie in Brazilië), werken wij samen met de kerkelijke instelling Missieprocuur Kruisheren. Deze is opgericht door de bisschop van ‘s-Hertogenbosch en wordt erkend naar Nederlands burgerlijk recht (Rsin: 806715236). De rechtspersoon is gevestigd op het Provincialaat, functioneert volgens de notarieel vastgelegde statuten en wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

Koepelorganisaties

In Nederland zijn de Kruisheren aangesloten bij de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). In België zijn wij aangesloten bij de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen (URV), de Conference des Religieux en Belgique (COREB) en het Interdiocesaan Centrum (IC/CI). In Duitsland zijn wij aangesloten bij de Deutsche OrdensobernKonferenz (DOK) en het Solidarwerk (SW). In Oostenrijk zijn wij aangesloten bij de Österreichische Ordenskonferenz.