Juridische teksten

Om gebruikers nader te informeren en om ook formeel te voldoen aan wettelijke verplichtingen publiceren we de volgende teksten op deze website:

Gebruik van de website

  • Colofon (ook genoemd: Impressum, Imprint) met de verantwoordelijke partijen achter deze website.
  • Cookie-beleid voor Europese gebruikers van deze website.
  • Privacy-beleid voor gebruikers van deze website.
  • Disclaimer ten aanzien van gebruik van deze website.

Boekverkoop

Voor de verkoop van boeken hanteren wij de volgende regelingen. Dat klinkt mogelijk streng en formeel, maar in de praktijk zijn wij gewoonlijk heel coulant.

Preventie van grensoverschrijdend gedrag

De Kruisheren veroordelen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag in pastorale relaties en hebben zich verbonden aan de verschillende landelijke regelingen. Zie de informatie op de betreffende pagina per land:

Anbi-publicaties

De status van Algemeen Nut Beogende Instellingen (Anbi) vergt jaarlijkse publicatie van organisatorische en financiële gegevens van de betreffende instellingen, zoals dat bepaald wordt door de Nederlandse Belastingdienst. Op deze website worden de gegevens van 2 instellingen bekend gemaakt: