Projecten in Indonesië

Giften en legaten voor projecten van de Kruisheren in Indonesië kunt u met vermelding van de bestemming overmaken via het rekeningnummer van Missieprocuur Kruisheren: NL73 ABNA 0625 4828 91. Indien gewenst kunt u via ons contactformulier nog verdere toelichting geven, en dan kunnen wij u ook hartelijk danken voor uw bijdrage aan het werk van de Kruisheren in Indonesië.

Indonesië

De Kruisherenprovincie ‘Sang Kristus’ in Indonesië telt begin 2022 ongeveer 125 medebroeders. Zij werken in parochies, een retraitecentrum, de opleiding van jonge kruisheren, of zijn zelf nog in opleiding. Zij zijn vanuit 19 kloostergemeenschappen actief in de omgeving van Bandung en Jakarta op het eiland Java, maar ook op het eilanden Nias, Sumatra, en Papua. Ongeveer 30 jonge kruisheren studeren om priester-kruisheer te worden. Daarnaast zijn er nog ongeveer 25 novicen die een opleiding van twee jaar krijgen, waarna het besluit valt of zij daadwerkelijk kruisheer willen worden en of zij daar geschikt voor zijn.

Deze Kruisherenprovincie in Indonesië verwelkomt giften, zowel in algemene zin als voor specifieke bestemmingen zoals:

  • voor de opleiding van novicen,
  • voor de opleiding van jonge priester-kruisheren,
  • voor het onderhoud van de kloostergebouwen,
  • voor de bouw en ontwikkeling van een tweede retraitecentrum,
  • voor missie en gemeenschapsopbouw op het eiland Nias,
  • voor missie en gemeenschapsopbouw in de omgeving van Agats, Papua,
  • voor de opbouw van een fonds oudedagsverzorging voor kruisheren na hun arbeidsleven,
  • voor pastorale projecten en voor hulp aan parochianen die aan de zorg van de Kruisheren zijn toevertrouwd.