Projecten in Brazilië

Giften en legaten voor projecten van de Kruisheren in Brazilië kunt u met vermelding van de bestemming overmaken via het rekeningnummer van Missieprocuur Kruisheren: NL73 ABNA 0625 4828 91. Indien gewenst kunt u via ons contactformulier nog verdere toelichting geven, en dan kunnen wij u ook hartelijk danken voor uw bijdrage aan het werk van de Kruisheren in Brazilië.

Brazilië

De priorij ‘Santa Cruz’ in Campo Belo, provincie Minas Gerais, heeft begin 2022 ongeveer 10 medebroeders. Zij werken in de parochie en in een scholengemeenschap die in het verleden door de kruisheren gesticht werd. Verder werken zij aan de werving en opleiding van jongemannen die kruisheer willen worden. Het is een jonge gemeenschap die probeert op te pakken wat de kruisheren-missionarissen vanuit Nederland ooit begonnen zijn. Twee jonge kruisheren studeren om priester-kruisheer te worden. Daarnaast is er momenteel 1 novice die zich voorbereid om kruisheer te worden.

De Kruisherenpriorij in Campo Belo verwelkomt giften, zowel in algemene zin als voor specifieke bestemmingen zoals:

  • voor de opleiding van novicen,
  • voor de opleiding van jonge priester-kruisheren,
  • voor het onderhoud van de kloostergebouwen,
  • voor het stichten van nieuwe kloostergemeenschappen,
  • voor de opbouw van een fonds oudedagsverzorging voor kruisheren na hun arbeidsleven,
  • voor pastorale projecten en voor hulp aan parochianen die aan de zorg van de Kruisheren zijn toevertrouwd.