De kaartclub in klooster Diest

groep jonge kruisheren in habijt rond een klein tuintafeltje in kaartspel verdiept
De kaartclub in kruisherenklooster Diest, omstreeks 1945

Op deze foto van de kaartclub in het Kruisherenklooster Diest omstreeks 1945 zien we (vlnr.):

Aan de linkerkant

Armand Put (geboren in Paal op 19 mei 1920; noviciaat in Diest, 1939-1940; tijdelijke professie in Diest op 19 september 1940; solemnele professie in Diest op 19 september 1943; theologie in Diest van 1942 tot 1946; Klassieke Filologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven, 1946 tot 1950; priesterwijding in Heverlee op 22 april 1946; conventualis in Diest van augustus 1946 tot augustus 1950)

Ghislain Thevissen (geboren in Dilsen op 30 oktober 1921; noviciaat in Diest, 1940-1941; tijdelijke professie in Diest op 28 augustus 1941; solemnele professie in Diest op 28 augustus 1944; theologie in Diest van 1943 tot 1947; Licentiaat in de H. Schrift, Rome, Pont. Inst. Biblicum, november 1947-juni 1950; priesterwijding in Heverlee op 1 maart 1947; conventualis in Diest van augustus 1947 tot 1982)

Albert Wassenberg (geboren in Boekel op 5 mei 1920; noviciaat in Diest, 1940-1941, tijdelijke professie in Diest op 28 augustus 1941; solemnele professie in Diest op 28 augustus 1944; theologie in Diest van 1943 tot 1947; priesterwijding in Leuven op 25 juli 1946; missionaris in Bondo en leraar op het seminarie van 1947 tot 1952)

Marcel Colson (geboren in Maaseik op 20 maart 1914; noviciaat in Diest, 1932-1933; tijdelijke professie in Diest op 28 augustus 1933; solemnele professie in Diest op 28 augustus 1936; theologie in Diest van 1935 tot 1939; Kandidaat in de Koloniale Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven, 1939-januari 1941; priesterwijding in Diest op 22 juli 1938; conventualis in Diest van 1939 tot 1952; assistent-missieprocurator in Diest van 1939 tot 1946; hoofdredacteur van Zegepraal des Kruises van 1941 tot 1946; godsdienstleraar in het Koninklijk Atheneem in Diest van 1946 tot 1950)

Jan Lijnen (geboren in Dieteren op 16 december 1917; noviciaat in Diest, 1938-1939, tijdelijke professie in Diest op 28 augustus 1939; solemnele professie in Diest op 28 augustus 1942; theologie in Diest van 1941 tot 1945; priesterwijding in Leuven op 27 juli 1944; conventualis in Diest van augustus 1945 tot 1961)

Aan de rechterkant

Simon Aerts (geboren in Schulen op 20 januari 1918; noviciaat in Diest, 1939-1940, tijdelijke professie in Diest op 19 september 1940; solemnele professie in Diest op 19 september 1943; theologie in Diest van 1942 tot 1946; priesterwijding in Heverlee op 22 april 1946; conventualis in Maaseik van 27 augustus 1946 tot 9 juli 1952; leraar en prefect van de internen op het H.-Kruiscollege in Maaseik)

René Dethier (geboren in Ambresin op 30 januari 1921; noviciaat in Diest, 1939-1940, tijdelijke professie in Diest op 19 september 1940; solemnele professie in Diest op 19 september 1943; theologie in Diest van 1942 tot 1946; priesterwijding in Heverlee op 22 april 1946; conventualis in Hannut van 1946 tot 1988; leraar op het college en later directeur van het Collège Sante-Croix in Hannut)

Jan Van Wegberg (geboren in Pepinusbrug op 30 september 1919; noviciaat in Diest, 1938-1939, tijdelijke professie in Diest op 28 augustus 1939; solemnele professie in Diest op 28 augustus 1942; theologie in Diest van 1941 tot 1945; priesterwijding in Leuven op 27 juli 1944; conventualis in Maaseik van augustus 1945 tot 1988; leraar op het H.-Kruiscollege in Maaseik)

Martinus Franse (geboren in Rotterdam op 24 december 1914; noviciaat in Diest, 1935-1936, tijdelijke professie in Diest op 28 augustus 1936; solemnele professie in Diest op 28 augustus 1939; studie van theologie in Diest van 1938 tot 1942; priesterwijding in Diest op 6 augustus 1941; conventualis in Diest van 1941 tot 1949; hij verliet de orde in 1950)

Johannes Jacquemart (geboren in Blehen op 24 september 1924; noviciaat in Diest, 1944-1945, tijdelijke professie in Diest op 28 augustus 1945; solemnele professie in Diest op 28 augustus 1948; hij verliet de orde in 1949)


De informatie geldt enkel voor de jaren veertig, niet voor de latere jaren. Zie daarvoor naar R. Janssen & P. Winkelmolen, Repertorium Canonicorum Regularium Ordinis Sanctae Crucis 1840-1996, Maaseik, 1999, 2 dln.