Een ondergrondse excursie in de mijn van Eisden

Van 1961 tot 1966 was Lambert Graus magister spiritualis en professor in de filosofie in Achel. Hij was ervan overtuigd dat de fraters-filosofen niet uitsluitend moesten worden voorbereid op de theologische opleiding. Hij (h)erkende de grote waarde van de humane wetenschappen in de sociale en pastorale ontwikkeling van de jonge kruisheren. Daarom droeg hij de studenten op papers samen te stellen over actuele maatschappelijke thema’s en publiceerde hun bevindingen in het in 1935 opgerichte Experiment. Orgaan van de Sint Thomas-Kring in het Studiehuis “Theodorus van Celles” te Achel. Een aantal jaargangen van dit tijdschrift bleef bewaard. In de Retrospectieve bibliografie van de geschiedenis van de Orde van het H. Kruis (Clairlieu, 2015-2016-2017) werden tal van bijdragen geciteerd.

Graus trok met de studenten ook op excursie. Zo bijvoorbeeld bracht hij met de fraters-filosofen in 1962 een bezoek aan de mijn in Eisden.

groep jonge kruisheren in mijnwerkerskleding
Kruisheren in de kolenmijn in Eisden, 1962

Op de bijgevoegde foto herkent men van links naar rechts:
Geknield: André van den Nest (uitgetreden met dispensatie in het priesterschap op 20 februari 1989, nadat hij jarenlang lid was geweest van het convent in Wenen), Mathieu Martens en Leopold Gorissen;
Staande: Joe Op de Kamp, Lambert Graus, Jos Rabijns, Mathieu Verbeek (die de orde verliet in januari 1965, tijdens het eerste jaar theologie) en Yvo Simons (die de orde verliet in januari 1965, tijdens zijn legerdienst in Aalst).