In memoriam: 29 september

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

(geen)