In memoriam: 20 januari

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+1971  António de Araújo Bessa (35)

+1995  Ervin Rausch (77)

+1997  Karel van Stiphout (88)

+2010  Fernand Jennen (87)

+2022 Joseph Souw Hong Goan (81)