In memoriam: 10 maart

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+1963  Pieter Backx (84)