In memoriam: 21 maart

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+1961  Pierre Moureau (51)