In memoriam: 20 april

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+1909  Gijsbertus Rosu (69)

+1936  Ludovicus Badoux (65)