In memoriam: 30 april

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+2012  Timotheus Timmers (86)