In memoriam: 20 mei

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+1992  Marcel Vergeer (85)

+2011  Ghis Thevissen (89)