In memoriam: 29 mei

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+2004  Harrie Vogels (90)