In memoriam: 31 mei

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+1989  Joseph Lendacky (70)