In memoriam: 1 augustus

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+1961  Jozef Simons (39)

+1963  Richard Klaver (66)

+1970  Eduard Lauwers (55)

+2015  Leo Jägers (88)