In memoriam: 21 november

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+1912  Arthur Lienaerts (34)