In memoriam: 10 december

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+1908  Guilielmus van Humskerken (25)

+1969  Henk van Boxtel (62)