In memoriam: 20 december

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+1970  John Smerke (55)

+1995  Thaddeus Mack (74)

+2008  Frans Bull (87)