In memoriam: 30 december

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+1932  Henricus van den Elzen (69)