In memoriam: 30 juni

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+2008  Jan Wassenberg (70)