In memoriam: 1 juli

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+1988  Theo Verhoeven (82)