In memoriam: 2 juli

Op deze dag gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden kruisheren:

+1845  Jac van Winden (?)

+2004  Albert Wassenberg (84)

+2020  Jan van Doren (89), [biografie]

+2023  André Notelaers (85), [biografie]