Kruisheren en broers Linus en Paulus van Dijk

Een foto van twee broers uit Volkel die kruisheer-broeder werden en samen in de missie in het bisdom Bondo (Congo) werkten.

portret van twee kruisheren in broederhabijt met missionarissenbaard
Kruisheren en broers Linus en Paulus van Dijk

Broeder Linus

Antonius van Dijk (links op de foto) werd in Volkel geboren op 5 september 1909. Op 10 augustus 1931 legde hij de tijdelijke geloften af in St. Agatha. Hij werd broeder (kloosternaam: Linus). Van 1931 tot 1936 was hij conventualis in Hannut.

Van 1936 tot 1978 was hij, met een onderbreking van vier jaar omwille van de rebellie, werkzaam in Congo, met name in Api, Dakwa, Ango, Bondo, Gwane, Digba, Mbuma, Monga en Lobi.

Linus vertrok als bouwheer, maar zonder enige ondervinding op dat gebied. Ter plaatse moest hij niet alleen de nieuwe taal aanleren, maar ook het bouwen zelf. Hij begon in Bondo zelf met de bouw van de kathedraal en het klein seminarie. Van 1959 tot 1963 bouwde hij de kerk in Baye en het noviciaat voor de Congolese confraters, dat nooit in gebruik werd genomen.

In 1964 werd hij in Ango bevrijd na een tijd van onderduiken. In 1968 keerde hij naar Congo terug. Er was veel verwoest tijdens de rebellie. Linus ging weer aan de slag: herstellen en bewoonbaar maken in Baye, Monga, Dakwa en Bondo.

In 1979 keerde hij naar Europa terug. Zijn laatste jaren bracht hij door in het bejaardenhuis in Uden en het laatste jaar in het Berchmanianum in Nijmegen. Hij overleed in Nijmegen op 24 december 1989 en werd in Uden begraven.

Broeder Paulus

Martinus Josephus van Dijk (rechts op de foto) werd geboren in Volkel op 21 maart 1905. Hij werd bij de Kruisheren ingekleed in Sint Agatha op 1 oktober 1927. De tijdelijke geloften legde hij af in Maaseik op 2 oktober 1928. Hij werd broeder (kloosternaam: Paulus). De eeuwige geloften legde hij eveneens af in Maaseik op 2 oktober 1931. In 1932 vertrok hij als missionaris naar Belgisch-Congo.

Hij was werkzaam in Monga, Dakwa, Baye, Bondo, Lobi en Ango. Zelf noemde hij de jaren in Monga de mooiste van zijn leven. Zijn werk was bouwen, metselen en timmeren. Van 1965 tot 1967 verbleef hij in het convent van Denderleeuw. Hij keerde niet meer terug naar Congo. Van 1967 tot 1979 was hij conventualis in Maaseik en van 1979 tot 1990 in Uden. Hij overleed in Veghel op 13 februari 1990.


Bronnen

In R. Janssen, Met wortels tot in het water. De Kruisheren-missie in West-Uelé 1920-1993 (Maaseik, 2010), kan men Herinneringen van broeder Linus van Dijk over de bouwwerken in Congo, 1936-1979, lezen (pp. 157-164).