Publicaties

Om kenbaarheid te geven aan de historie van de Orde der Kruisheren, hebben wij (op kleine schaal, in eigen beheer, en zonder winstoogmerk) een aantal geschiedkundige publicaties uitgegeven. Hieronder een overzicht van de uitgaven die bij ons te verkrijgen zijn. Dit betreffen uitgaven geschreven door onze ordeshistoricus dr. Roger Janssen o.s.c..

(We zijn gewoonlijk heel coulant, maar om eventueel ongewenst gebruik van onze dienstverlening te kunnen beperken hebben we verkoopvoorwaarden en een retourbeleid opsteld.)


(Tip: kopieer een titel en plak deze in uw aanvraag.)


Tijdschriften


Clairlieu, tijdschrift gewijd aan de geschiedenis der Kruisheren (ISSN: 0774-7241)

 • jaarlijks te verlengen abonnement met 1 aflevering per jaar; prijs: 22 euro incl. verzendkosten
 • losse verkoop van exemplaren van voorgaande jaargangen; prijs: 20 euro per exemplaar plus verzendkosten

Historie leven in gemeenschap


Normatieve gemeenschappen bij de Kruisheren, 1210-2015 ; een historische verkenning.

 • 248 p.; 24 cm; geïllustreerd; prijs: 30 euro plus verzendkosten.
 • Ook verkrijgbaar in Engelse vertaling: The Normative Community in the Order of the Holy Cross, 1210-2015; An Historical Search.

Brotherhood in the Order of the Holy Cross, 1210-2014.

 • Engels; 159 p.; 24 cm; illustrated; price: 15 euro plus shipping.

Historie in de missie


Reeks: Van Java-missie tot Provincie Sang Kristus, 1927-1975. Ook verkrijgbaar in vertaling in Bahasa Indonesia.

 • Deel 1: Nederlandse kruisheren missioneren op Java, 1927-1946.
 • Deel 2: Nederlandse kruisheren missioneren op Java, 1946-1962.
 • Deel 3: Kruisheren op Java, 1962-1977.

Reeks: De Kruisheren in Congo. Ook verkrijgbaar in Franse vertaling: Les Croisiers au Congo.

 • Deel 1: De missie van de Kruisheren in West-Uélé, 1920-1953.
  • Franstalig: La mission des Croisiers dans l’Uélé occidental, 1920-1953.
  • 294 p.; 24 cm; vele illustraties; prijs: 30 euro plus verzendkosten.
 • Deel 2: De missie van de Kruisheren in West-Uélé, 1953-1969.
  • Franstalig: La mission des Croisiers dans l’Uélé occidental, 1953-1969.
  • 404 p.; 24 cm; vele illustraties; prijs: 40 euro plus verzendkosten.
 • Deel 3: De missie van de Kruisheren in Congo, 1969-2008.
  • Franstalig: La mission des Croisiers au Congo, 1969-2008.
  • 363 p.; 24 cm; vele illustraties; prijs: 40 euro plus verzendkosten.
 • Deel 4: Missie en missieactie bij de Kruisheren, 1920-2008.
  • Franstalig: Mission et action missionnaire chez les Croisiers, 1920-2008.
  • 194 p.; 24 cm; vele illustraties; prijs: 30 euro plus verzendkosten.

Met wortels tot in het water; De Kruisheren-missie in West-Uelé; 1920-1993.

 • 280 p.; 25 cm; geann. en geïll; prijs: 30 euro plus verzendkosten.

Historie kruisherenkloosters


Een set van drie brochures over de kerk en het klooster van de kruisheren van Maaseik.

 • 1. Bijzondere devoties in de kruisherenkerk van Maaseik.
 • 2. Liturgische plechtigheden in de Sint-Jakobskerk in Maaseik.
 • 3. Zes eeuwen Sint-Jakobskerk en kruisherenklooster in Maaseik.
  • samen 55 p.; 30 cm; kleurenillustraties van het patrimonium in Maaseik; prijs van de set: 5 euro plus verzendkosten.

Historische jubileumuitgaven


Oord van helder licht; 800 jaar Orde van het Heilig Kruis; 1210-2010.

 • 384 p.; hardcover; vele illustraties in kleur; prijs: 30 euro plus verzendkosten.
 • Ook verkrijgbaar in Engelse vertaling: Place of Clair Light; 800 years Order of the Holy Cross; 1210-2010.

750 jaar Kruisheren; Vijf breuklijnen van traditie en vernieuwing in de Orde van het H. Kruis, 1248-1998.

 • 183 p.; 24 cm; zwartwit illustraties; prijs: 15 euro plus verzendkosten.
 • Ook verkrijgbaar in Franse vertaling: Cinq lignes de fracture de tradition et de renouveau dans l’ordre canonial de la Sainte Croix, 1248-1998.