Publicaties

Om kenbaarheid te geven aan de historie van de Orde der Kruisheren, hebben wij (op kleine schaal, in eigen beheer, en zonder winstoogmerk) een aantal geschiedkundige publicaties uitgegeven. Hieronder een overzicht van de uitgaven die bij ons te verkrijgen zijn. Dit betreffen uitgaven geschreven door onze ordeshistoricus dr. Roger Janssen o.s.c..

(We zijn gewoonlijk heel coulant, maar om eventueel ongewenst gebruik van onze dienstverlening te kunnen beperken hebben we verkoopvoorwaarden en een retourbeleid opsteld.)


(Tip: kopieer een titel en plak deze in uw aanvraag.)


Tijdschriften


Clairlieu, wetenschappelijk tijdschrift gewijd aan de geschiedenis der Kruisheren (ISSN: 0774-7241)

 • Standaard jaarlijks automatisch herhalende bestelling (abonnement tot wederopzegging) met 1 aflevering per jaar; prijs: 25 euro incl. verzendkosten
 • Losse verkoop van exemplaren van voorgaande jaargangen; prijs: 25 euro per exemplaar plus verzendkosten
 • Ter informatie zie ook: overzicht van artikels per jaargang

Historie en spiritualiteit


The Crosiers … and the Cross. Series of brochures about Crosier history and spirituality

 • 26 English brochures, 24-48 p.; 24 cm; illustrated in color; price: 10 euro per brochure plus shipping. For the complete set of 26 brochures, 770 p.: 200 euro including shipping.
 • See the list of titles and previews of the brochures.

Historie leven in gemeenschap


Normatieve gemeenschappen bij de Kruisheren, 1210-2015 ; een historische verkenning.

 • 248 p.; 24 cm; geïllustreerd; prijs: 30 euro plus verzendkosten.
 • Ter inzage: inhoudsopgave en voorwoord (pdf).
 • Ook verkrijgbaar in Engelse vertaling: The Normative Community in the Order of the Holy Cross, 1210-2015; An Historical Search.

Brotherhood in the Order of the Holy Cross, 1210-2014.


Historie in de missie


Reeks: Van Java-missie tot Provincie Sang Kristus, 1927-1975. Ook verkrijgbaar in vertaling in Bahasa Indonesia.

 • Deel 1: Nederlandse kruisheren missioneren op Java, 1927-1946.
 • Deel 2: Nederlandse kruisheren missioneren op Java, 1946-1962.
 • Deel 3: Kruisheren op Java, 1962-1977.

Reeks: De Kruisheren in Congo. Ook verkrijgbaar in Franse vertaling: Les Croisiers au Congo.

 • Deel 1: De missie van de Kruisheren in West-Uélé, 1920-1953.
  • Franstalig: La mission des Croisiers dans l’Uélé occidental, 1920-1953.
  • 294 p.; 24 cm; vele illustraties; prijs: 30 euro plus verzendkosten.
  • Ter inzage: inhoudsopgave en voorwoord (pdf).
 • Deel 2: De missie van de Kruisheren in West-Uélé, 1953-1969.
  • Franstalig: La mission des Croisiers dans l’Uélé occidental, 1953-1969.
  • 404 p.; 24 cm; vele illustraties; prijs: 40 euro plus verzendkosten.
  • Ter inzage: inhoudsopgave en voorwoord (pdf).
 • Deel 3: De missie van de Kruisheren in Congo, 1969-2008.
  • Franstalig: La mission des Croisiers au Congo, 1969-2008.
  • 363 p.; 24 cm; vele illustraties; prijs: 40 euro plus verzendkosten.
  • Ter inzage: inhoudsopgave en voorwoord (pdf).
 • Deel 4: Missie en missieactie bij de Kruisheren, 1920-2008.
  • Franstalig: Mission et action missionnaire chez les Croisiers, 1920-2008.
  • 194 p.; 24 cm; vele illustraties; prijs: 30 euro plus verzendkosten.
  • Ter inzage: inhoudsopgave en voorwoord (pdf).

Met wortels tot in het water; De Kruisheren-missie in West-Uelé; 1920-1993.


Historie kruisherenkloosters


Een set van drie brochures over de kerk en het klooster van de kruisheren van Maaseik.

 • 1. Bijzondere devoties in de kruisherenkerk van Maaseik.
 • 2. Liturgische plechtigheden in de Sint-Jakobskerk in Maaseik.
 • 3. Zes eeuwen Sint-Jakobskerk en kruisherenklooster in Maaseik.
  • samen 55 p.; 30 cm; kleurenillustraties van het patrimonium in Maaseik; prijs van de set: 5 euro plus verzendkosten.

Zeshonderdvijftig jaar klooster Sint Agatha (1371-2021); 650 jaar Kruisheren in Sint Agatha


Historische jubileumuitgaven


Oord van helder licht; 800 jaar Orde van het Heilig Kruis; 1210-2010.

 • 384 p.; hardcover; vele illustraties in kleur; prijs: 30 euro plus verzendkosten.
 • Ter inzage: inhoudsopgave en voorwoord (pdf).
 • Ook verkrijgbaar in Engelse vertaling: Place of Clair Light; 800 years Order of the Holy Cross; 1210-2010.

750 jaar Kruisheren; Vijf breuklijnen van traditie en vernieuwing in de Orde van het H. Kruis, 1248-1998.

 • 183 p.; 24 cm; zwartwit illustraties; prijs: 15 euro plus verzendkosten.
 • Ter inzage: inhoudsopgave en voorwoord (pdf).
 • Ook verkrijgbaar in Franse vertaling: Cinq lignes de fracture de tradition et de renouveau dans l’ordre canonial de la Sainte Croix, 1248-1998.