De Kruisheren in Rome, circa 1922

In november 1920 werd Antonius Henricus van Asseldonk (1892-1973) benoemd tot procurator-generaal van de Kruisheren in Rome. Een jaar later werd een huis op de Via di Monte Tarpeo, dat tevoren als procuur van de norbertijnen dienst had gedaan, in gebruik genomen. De woning van de procurator-generaal was ook bedoeld als verblijfplaats voor de studenten van de Orde aan de kerkelijke universiteiten.

drie kruisheren in habijt poseren voor een gevel
De Kruisheren in Rome, circa 1922

Twee foto’s uit 1921, 1922 of 1923 bevestigen het bovenstaande. Van links naar rechts bemerkt men Petrus Maria Rutten, Antonius Henricus van Asseldonk en broeder Lucas Lambertus Maas.

Petrus Maria Rutten (1894-1984) behaalde in Freiburg het baccalaureaat in de theologie in 1920. Van 1920 tot 1923 studeerde hij in Rome theologie en promoveerde er op 1 juni 1923 tot doctor in de theologie op het proefschrift: De restitutione in integrum. Rutten werd daarna novicemeester in St. Agatha (1923-1924), professor kerkelijk recht en moraaltheologie (1923-1928) en prior in St. Agatha (1924-1928). Van 1928 tot 1949 was hij visitator en generale procurator in de Orde.

Broeder Lucas Maas (1893-1938) was eerst conventualis in St. Agatha en vervolgens van 1921 tot 1923 werkzaam in de procuur in Rome. In 1923 keerde hij terug naar Nederland en werd conventualis in Uden.

drie kruisheren in habijt gezeten rond een terrastafeltje
De Kruisheren in Rome, circa 1922