Bij het gouden professiefeest van Polydore Carremans

Zijn kloosterleven

In De kruisheren in Congo. De missie van de Kruisheren in West-Uélé, 1920-1953, releveerden we op de bladzijden 190 en 191 een korte levensbeschrijving van Polydore Alphonsus Ludovicus Carremans (1908-1988). De moord op drieëntwintig confraters in Buta, waaronder zijn broer Robert, was voor Pol Carremans een zware klap, die hij nooit echt te boven kwam. Van terugkeren naar Congo kon bij hem geen sprake zijn.

Pol Carremans ging in september 1965 aan de slag in het Collège Sainte-Croix in Hannut. Hij werd secretaris van het kruisherencollege tot aan zijn pensioen in 1971. Gedurende die zes jaar in Hannut maakte hij vele vrienden onder de leerlingen en de leerkrachten van de school. In augustus 1971 verhuisde hij naar de gemeenschap van de kruisheren in Diest, waar hij zich verdienstelijk maakte met typewerk en stencilwerk. In 1977 werd hij ernstig ziek en zag hij de dood voor ogen. Hij kwam de ziekte te boven, maar ging daarna rustiger leven. Plots overleed hij op 14 april 1988.

Bij zijn overlijden

Wim Slangen getuigde over hem: “Pol was de trouwe maker van de eerste koffie ’s morgens; de man met een woordje voor iedereen. ‘Mijn jong’, zei Pol en dan kwam het. Of als je hem na een week weer ontmoette: ‘Alles ne goeie?’ Pol met zijn verhaaltjes over ‘Bij ons in de Congo…’ en ‘Bij ons in Paal…’ Pol met de tranen in de ogen als hij zo aanstekelijk lachte. Pol die zo beminnelijk met kinderen kon omgaan en met ons ‘moeder’ in de keuken. Een lege plek in de gemeenschap van Diest. Een goede confrater is heengegaan.”

Het gouden professiefeest

Feestelijke groepsfoto van kruisheren in burger en in habijt
Bij het gouden professiefeest van kruisheer Pol Carremans in 1978

We vonden een foto met als datum 26 augustus 1978 en getiteld: Bij het gouden professiefeest van cfr. Pol. Carremans. Op de foto herkent men zittend van links naar rechts: Jan van Oyen, Piet de Kort, Lambert Graus (prior-provinciaal), Polydore Carremans, Tom Dalessi (prior in Diest), Ghislain Thevissen (supprior) en Emiel Peeters. Men herkent staand van links naar rechts: Huub Wagemans, Cor Broekmans, Theo de Jong, Jo Op de Kamp, Jan Henckens, Egied Van Toor, Patrick Bonte, Jan Van Wagenberg, Jos Raskin, Carlo Ubben, Gérard Debras, Toon Thijs, Jef Kuypers, Koen Vastmans (student-gast; neef van cfr. Kuypers), Jan van Bommel, Edgard Claes en Nol de Groot.