Drie missionarissen uit Paal

Op de foto herkennen we drie, in Paal geboren en getogen, kruisheren-missionarissen.

drie missionarissen met baard in witte toog, en één uitgeklapte paraplu
Drie kruisheren-missionarissen uit Paal

Van links naar rechts zien we Rob Carremans, Polydore Carremans en Felix Schollen.

Robertus Leopold Gerard Carremans (1910-1965) was conventualis in Congo van 1937 tot aan zijn dood in 1965. Van 1937 tot 1952 was hij leraar aan het kleinseminarie in Bondo. Daarna was hij kapelaan in Lobi, Dakwa, Api en Ndukula. In Lobi bezat hij een naaimachine. De schooljongens kwamen er hun broeken en hemden laten herstellen. In Ndukula werd hij overste en in Monga directeur van de vakschool. Hij werd op 30 mei 1965 vermoord door rebellerende Simba’s.

Felix Johannes Schollen (1910-1975) vertrok op 19 november 1937 samen met Rob Carremans naar Congo. Hij was leraar op het kleinseminarie in Bondo. Ook hielp hij in de parochie in Bondo, Gwane en Api. In 1964 keerde hij definitief terug naar België. Hij overleed in Tienen op 4 november 1975 en is in Diest begraven.

Polydore Alphonsus Ludovicus Carrremans (1908-1988) was van 1935 tot 1964 missionaris in Congo. Van 1935 tot 1939 was hij leraar aan het kleinseminarie in Bondo. Vervolgens verrichtte hij pastoraal werk in Ango, Digba, Api en Baye. Van 1958 tot 1964 was hij secretaris van Mgr. Andreas Creemers. Op 26 november 1964 werd hij, samen met broeder Egbertus Mensink en twee norbertijnen, uit een vier maanden durende gevangenschap in het door Simba’s bezette Buta door blanke huurlingen bevrijd. Hij keerde niet meer terug naar Congo. Hij overleed in Diest op 14 april 1988.