Het gouden kloosterfeest van broeder Arnold de Groot

Groepsfoto kruisheren, de meesten in burgerkostuum, 1979
De kruisheren op 8 september 1979 bijeen in Diest

Op 8 september 1979 vierde broeder Arnold de Groot in Diest zijn gouden kloosterfeest. Hij werd geboren in Uden op 6 september 1908 als zoon van Antonius Joannes de Groot en Wilhelmina Maria Vogels. In de zomer van 1929 begon hij aan het noviciaat in Diest. Hij wilde broeder worden. De tijdelijke professie deed hij in Diest op 8 september 1930 en de solemnele professie in Hannut op 8 september 1933. Hij was conventualis in Hannut van 1930 tot 1936. Daarna was hij tot aan zijn overlijden op 13 oktober 1984 conventualis in Diest.

Na zijn overlijden

Wim Slangen wijdde aan hem een kort In Memoriam. “Achtenveertig jaar aan één stuk behoorde hij tot de communiteit van Diest”, schreef Wim, “Broeder Nol is een begrip voor de vele kruisheren die er verbleven hebben. Hij gaf méé een eigen gezicht aan het klooster van Diest. Taai bij het zware werk dat hem toevertrouwd werd. Vele dingen werkte hij af op een eigen, aparte manier. Mopperde om de last die je kwam bezorgen, maar vlak daarop had hij al voldaan aan je vraag. Mysterieus als je hem ergens ontmoette. Je kon moeilijk zien waarmee hij doende was, noch wat er in hem omging. Altijd op de uitkijk om er een grappige noot te kunnen inbrengen. Van aard sterk gevoelig, goedhartig en zeer toegewijd. Hij heeft doodeenvoudig dienst bewezen, een mensenleven lang. Zijn ouderdom heeft hem en ook ons zwaar gewogen en verdriet gedaan, maar, zo hulpeloos als hij was, trok hij onze belangstelling, onze zorg en genegenheid aan. Nu mag je eindelijk uitrusten van je harde dienst, Nolleke, lieve broer! Vergeet ons niet; wij bleven denken aan jou.” (Bulletin provincie sint augustinus, 1984, p. 80: Cellesiana, 21, 1984, p. 94). Dit In Memoriam werd eveneens afgedrukt op het gedachtenisprentje.

Personen op de groepsfoto

Op de groepsfoto bemerkt men van links naar rechts:
zittend: Polydoor Carremans, Jan van Oyen, Anton Dalessi (prior), broeder Arnold de Groot (jubilaris), Ghislain Thevissen (supprior), Emiel Peeters, Piet de Kort en Jan Henckens;
staande: Toon Thijs (Leuven), Joe Op de Kamp, broeder Cor Broekmans (koster), Gerrit de Crom (onderpastoor Schaffen), Patrick Bonte (Leuven), Roger Kusters, Gérard Debras (Leuven), Huub Wagemans (Leuven), Simon Aerts, broeder Eduard Luyten (portier), Lambert Graus (prior-provinciaal) en Jef Kuypers (missieprocurator).