De spiritualiteit van de Kruisheren in citaten uit de Constituties

Als een bescheiden verlevendiging geeft onze website dagelijks wisselende citaten over onze spiritualiteit uit de Constituties van de Kruisheren. Onder het kopje ‘Wat kruisheren beweegt’ zijn op dit moment 19 citaten beschikbaar.

Voor belangstellenden is hier het overzicht van deze citaten:

 • In Cruce Salus – In het Kruis vinden wij ons heil.
 • Wij willen eensgezind samenwonen en één van hart en ziel zijn in ons zoeken naar God.
 • Wij willen leven in gemeenschap voor God en voor de grote kerkgemeenschap.
 • Wij worden geïnspireerd door het Evangelie, de Regel van Augustinus, onze levende traditie, en de tekenen van de tijd.
 • Wij zijn allen als Gods Volk onderweg het Evangelie van Christus verkondigen en levend houden.
 • Zonder wereldvreemheid of wereldvlucht, is onze volledige inzet voor de voltooiing van de wereld en voor de opbouw van de menselijke samenleving in liefde.
 • Het Kruis is voor ons een teken van uiterste dienstbaarheid aan de medemens.
 • De trouw aan het Kruis verplicht ons tot blijmoedige aanvaarding van de lasten van ons leven en tot een voortdurende bereidheid ons belangeloos in te zetten op plaatsen waar menselijke en godsdienstige noden een beroep op ons doen.
 • Terwijl het aardse bestaan begrensd is en wij streven naar soberheid en eenvoud, leven wij in vreugde omdat wij uitzien naar de uiteindelijke vereniging van alle geroepenen met Hem.
 • In de liefde voor elkaar ontmoeten we de Heer.
 • Menselijke eenwording in liefde reikt over de horizon van de eigen beperktheid heen om uit te monden in de uiteindelijke Eenheid, de allesomvattende Liefde, de volkomen Vrede.
 • Omdat we geloven in Christus, geloven we dat deze wereld Gods wereld is en dat we geroepen zijn vertrouwen te hebben in deze schepping.
 • Gods Geest spreekt in en door de wereld waarin wij leven.
 • Samen leven in liefde bevrijdt de mens, want de liefde is in zichzelf een bevrijdende kracht.
 • Wetten en structuren hebben slechts waarde voor zover ze onze band met anderen bevorderen en eenieder helpen de diepte van zijn eigen verlangens te ontdekken.
 • Het gelovig contact met onze medemensen – zowel in als buiten onze gemeenschap – betekent een ontmoeting met de Heer en is wezenlijk christelijk leven. Het leert ons het appel van de Geest te ervaren in de gebeurtenissen van ons leven.
 • Ons gemeenschapsleven heeft een apostolische gerichtheid, in overeenstemming met het ideaal dat de eerste kruisbroeders op een eigentijdse wijze beleefd hebben.
 • Onze apostolische activiteiten moeten hun noodzakelijk tegenwicht en stimulans vinden in een authentiek gemeenschapsleven.
 • Door de duisternis van het Kruis naar het licht en de vreugde van de Verrijzenis.
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikels