De kruisheren in Zoeterwoude, 1926-1967

Het kloostergebouw

In 1926 opende de Orde van de Kruisheren een klooster op de grens van Zoeterwoude aan de rand van Leiden. In 1967 en opnieuw in 1983 werd het gebouw verkocht en kreeg het een nieuwe functie. (Zie voor compacte informatie de wikipedia-pagina Huize Weipoort.)

Als vormingshuis

Jarenlang genoten de Nederlandse kruisheren hun filosofische opleiding in het klooster in Zoeterwoude. Bij de opstart van het vormingshuis in 1926 was het Rijke Roomse Leven nog in volle bloei en brandde het missievuur in menig jeugdig hart. Een dorpeling typeerde het nieuw gebouwde klooster als volgt: Het moet wat van de Roomsen zijn, want er staat een kruis op.

Aanvankelijk was het klooster gelegen aan de Vrouwenweg 1 en liep deze weg nog rechtstreeks door naar het dorp. Een dorpeling typeerde het treffend: Het Kruisherenklooster heeft het voorkomen van een Palace-hotel, uit een zeebad overgeplaatst naar de groene zee van de weilanden, waarin de koeien, als bont-geschakeerde badgasten ronddrijven en de molens boven de horizon uitsteken als verre vissersschepen.

Het klooster behield echter niet de eenzame ligging van weleer. De omgeving werd steeds meer opgevuld met wegen en er kwam meer bewoning.

Voor gehandicaptenzorg

In 1967, meer dan vijftig jaar geleden, is dit opleidingshuis wegens een nijpend gebrek aan roepingen gesloten en verkocht.

Op 14 april 1967 richtte de psycholoog G.P.J. Arts de stichting Gemiva op, met als doel het verplegen, verzorgen, behandelen en opvoeden van mensen met een geestelijke beperking. In augustus 1967 was de eerste inrichting geopend: de IJssel in Moordrecht. De plaatsen binnen deze inrichting waren in een mum van tijd bezet. Daarom werd in oktober 1967 het klooster van de kruisheren in Zoeterwoude aangekocht. Huize de Weipoort opende op 25 juni 1968 de deuren voor volwassenen met een meervoudige beperking.

Als studentenhuisvesting

In 1983 werd Huize de Weipoort omgedoopt tot studentenhuis. Het robuuste gebouw staat er nog, de herinnering aan de kruisheren is vervaagd.

De geschiedenis van de kruisheren

Nog altijd is een aantal kruisheren, dat in het klooster in Zoeterwoude een opleiding genoot, in leven. Vele anderen zijn echter gestorven. Het relaas van alle kruisheren, die er gewoond, gedoceerd en gestudeerd hebben, wensen we niet verloren te laten gaan. Daarom schenkt ordeshistoricus R. Janssen er aandacht aan in enkele bijdragen, die eerder gepubliceerd zijn als speciaalnummer van het voormalige tijdschrift Bulletin Kruisheren Europa.