Van den Wijmelenberg en de heropleving van de Orde der Kruisheren

Ordeshistorie

In 1976 publiceerde kruisheer J. Scheerder een gedegen biografie (348 pagina’s met uitgebreid bronnenapparaat) over Henricus van den Wijmelenberg (1800-1881). Scheerder legde daarbij een wezenlijk accent op de voorname rol die Van den Wijmelenberg gespeeld heeft in de heropleving van de kruisherenorde. Dit boek is nog altijd relevant voor een blik op deze cruciale periode in de ordesgeschiedenis. Zoals Scheerder het zegt:

“Henricus van den Wijmelenberg wordt terecht restaurator en bezieler van de Orde van het H. Kruis na 1840 genoemd. Hij speelt tevens een opmerkelijke rol in het Brabantse religieuze leven van de 19e eeuw en in de godsdienstige emancipatie van de Nederlandse katholieken.”

Publicatie

Het boek van J. Scheerder is getiteld: “Henricus van den Wijmelenberg, een religieus emancipator in Oost-Brabant, 1800-1881 : de nieuwe lente in de orde van het H. Kruis“. Het werd in 1976 uitgegeven bij Stichting Zuidelijke Historisch Contact in Tilburg. Het boek uit de in de serie “Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland” is gedigitaliseerd. De digitale versie is gratis en integraal te raadplegen via de website van stichting ZHC: boeken.stichtingzhc.nl.

(Ter voorkoming van dode links in de toekomst nemen we hier ook een kopie van deze doorzoekbare pdf op: Vd Wijmelenberg emancipator, Scheerder 1976.)