De promotie van kruisheer Dr. Gerard Reijners

Gerard Reijners promoveerde in 1965 tot doctor in de klassieke taal- en letterkunde en werd in 1985 de eerste voorzitter van de Historische Commissie van de Orde van het H. Kruis. Een markante persoonlijkheid in de Orde van het Heilig Kruis was ongetwijfeld Gerardus Quirinius Reijners. Hij werd op 17 februari 1918 te Amsterdam geboren… Lees verder De promotie van kruisheer Dr. Gerard Reijners

Het gouden professiefeest van magister-generaal Van Dinter

Magister-generaal Wilhelmus Antonius van Dinter vierde op 27 september 1937 zijn gouden professiefeest als kruisheer. Zijn ouders Toen Wilhelmus Antonius van Dinter geboren werd, leefde zijn familie al drie generaties van de landbouw in Gemert. Nu eens luidde de schrijfwijze van hun familienaam Van Dinter, dan weer Van Dinther. Grote gezinnen waren in die tijd… Lees verder Het gouden professiefeest van magister-generaal Van Dinter

Kruisheer Theodoor Esselaar (1875–1958)

Theodoor Esselaar was een begenadigd assistent in parochiepastoraat en een competente bouwmeester. Twee foto’s van Theodorus Esselaar trokken onze aandacht. Ze werden gemaakt in Diest, blijkbaar kort na elkaar. Op de ene foto bemerken we Esselaar, geflankeerd door Fredericus Blessing en Wilhelmus Van Hees. Op de andere foto staat Esselaar tussen Wilhelmus Mulder en Gerardus… Lees verder Kruisheer Theodoor Esselaar (1875–1958)

Een ondergrondse excursie in de mijn van Eisden

Van 1961 tot 1966 was Lambert Graus magister spiritualis en professor in de filosofie in Achel. Hij was ervan overtuigd dat de fraters-filosofen niet uitsluitend moesten worden voorbereid op de theologische opleiding. Hij (h)erkende de grote waarde van de humane wetenschappen in de sociale en pastorale ontwikkeling van de jonge kruisheren. Daarom droeg hij de… Lees verder Een ondergrondse excursie in de mijn van Eisden

De Kruisheren in Rome in 1924

Volgens voorschrift van de Codex Iuris Canonici (1917) moest ieder pauselijk goedgekeurd instituut van mannelijke religieuzen een procurator-generaal hebben in Rome (Canon 517, par. 1). Aanvankelijk werden de belangen van de kruisheren behartigd door de procurator-generaal van de norbertijnen. In 1918 gingen Antonius Henricus van Asseldonk (1892-1973) en Petrus Maria Rutten (1894-1984) voor hogere studies… Lees verder De Kruisheren in Rome in 1924

De eerste prior-provinciaal van de Belgische kruisherenprovincie en zijn raad in 1957

De oprichting van provincies Nadat op het generaal kapittel van 1955 de beslissing viel om de orde te verdelen in drie provincies (een Nederlandse, een Belgische en een Noord-Amerikaanse), vond de canonieke oprichting ervan plaats tijdens de eerstvolgende provinciale kapittels, die tijdens de zomermaanden van 1957 werden gehouden. Op 11 juni ging in Fort-Wayne (Indiana)… Lees verder De eerste prior-provinciaal van de Belgische kruisherenprovincie en zijn raad in 1957

Het kruisherenklooster in Rotterdam Tuindorp-Vreewijk, 1934

Het kruisherenklooster in Rotterdam Tuindorp-Vreewijk vierde zijn koperen bestaan op 14 oktober 1934. Ook de Kruisvindingparochie vierde toen het 12 ½-jarig bestaan van de parochie. In de geschiedenis van de Orde van het H. Kruis neemt het kruisherenklooster van Rotterdam Tuindorp-Vreewijk een bijzondere plaats in. Na een eeuwenlange afwezigheid keerden de kruisheren in 1922 terug naar… Lees verder Het kruisherenklooster in Rotterdam Tuindorp-Vreewijk, 1934

De priesterwijding in St. Agatha op 25 juli 1938

Op een foto van 25 juli 1938 bemerken we, behalve Mgr. Blessing en magister-generaal van Dinter, de kruisheren die in 1938 in St. Agatha tot priester werden gewijd. Op de achterste rij staan de kruisheren die in 1939 door Mgr. Diepen tot priester werden gewijd. Twee confraters uit de groep van 1939 verlieten vóór de… Lees verder De priesterwijding in St. Agatha op 25 juli 1938

Christianus van Hout, de eerste rector van Odiliapeel

Kruisheer Christianus van Hout was van 1930 tot 1937 de eerste rector van Odiliapeel. De woeste gronden De latere Odiliapeel heette aanvankelijk de Peelse Heide en behoorde tot het grondgebied van de gemeente Uden. Toen de gemeente er de woeste grond begon te ontginnen kreeg het de naam Terraveen. Na 1923 verkocht de gemeente percelen… Lees verder Christianus van Hout, de eerste rector van Odiliapeel