De eerste prior-provinciaal van de Belgische kruisherenprovincie en zijn raad in 1957

De oprichting van provincies Nadat op het generaal kapittel van 1955 de beslissing viel om de orde te verdelen in drie provincies (een Nederlandse, een Belgische en een Noord-Amerikaanse), vond de canonieke oprichting ervan plaats tijdens de eerstvolgende provinciale kapittels, die tijdens de zomermaanden van 1957 werden gehouden. Op 11 juni ging in Fort-Wayne (Indiana)… Lees verder De eerste prior-provinciaal van de Belgische kruisherenprovincie en zijn raad in 1957

Het kruisherenklooster in Rotterdam Tuindorp-Vreewijk, 1934

Het kruisherenklooster in Rotterdam Tuindorp-Vreewijk vierde zijn koperen bestaan op 14 oktober 1934. Ook de Kruisvindingparochie vierde toen het 12 ½-jarig bestaan van de parochie. In de geschiedenis van de Orde van het H. Kruis neemt het kruisherenklooster van Rotterdam Tuindorp-Vreewijk een bijzondere plaats in. Na een eeuwenlange afwezigheid keerden de kruisheren in 1922 terug naar… Lees verder Het kruisherenklooster in Rotterdam Tuindorp-Vreewijk, 1934

De priesterwijding in St. Agatha op 25 juli 1938

Op een foto van 25 juli 1938 bemerken we, behalve Mgr. Blessing en magister-generaal van Dinter, de kruisheren die in 1938 in St. Agatha tot priester werden gewijd. Op de achterste rij staan de kruisheren die in 1939 door Mgr. Diepen tot priester werden gewijd. Twee confraters uit de groep van 1939 verlieten vóór de… Lees verder De priesterwijding in St. Agatha op 25 juli 1938

Christianus van Hout, de eerste rector van Odiliapeel

Kruisheer Christianus van Hout was van 1930 tot 1937 de eerste rector van Odiliapeel. De woeste gronden De latere Odiliapeel heette aanvankelijk de Peelse Heide en behoorde tot het grondgebied van de gemeente Uden. Toen de gemeente er de woeste grond begon te ontginnen kreeg het de naam Terraveen. Na 1923 verkocht de gemeente percelen… Lees verder Christianus van Hout, de eerste rector van Odiliapeel

De eerste steenlegging van de kruisherenkerk in Hannut op 3 mei 1903

Tijdens een bezoek van magister-generaal Henricus Hollmann aan de bisschop van Luik deelde hij mee, dat de kruisheren het zeer op prijs zouden stellen indien zij een tweede stichting mochten beginnen in het bisdom Luik. Mgr. Rutten was een oud-leerling van het H.-Kruiscollege van Maaseik en was de kruisheren genegen. Hij reageerde niet afwijzend, maar… Lees verder De eerste steenlegging van de kruisherenkerk in Hannut op 3 mei 1903

Fraters filosofen in Zoeterwoude in 1948

We vonden een foto uit Zoeterwoude, augustus 1948, waarop de filosofen van het tweede jaar prijken. Eén van hen overleed in zijn laatste opleidingsjaar. De overige zes werden tot priester gewijd in St. Agatha op 25 juli 1951 door Mgr. J. Goumans. Twee onder hen bleven in Nederland, twee anderen werden missionaris in Indonesië en… Lees verder Fraters filosofen in Zoeterwoude in 1948

Broeders-kruisheren in Maaseik in 1956

Op de foto uit 1956 van de broeders in het kruisherenklooster van Maaseik herkent men van links naar rechts: Frans van der Zanden, Theobald Verbruggen, Aloysius Verhoeven, Timotheus Timmers, Hein van Doren, Wim van Lamoen, Johan Stammen, Willy Sondag en Nico van de Meer. Aan de linkerkant Frans van der Zanden (1907-2002) deed solemnele professie… Lees verder Broeders-kruisheren in Maaseik in 1956

De zilveren palm van de Leopoldsorde voor kruisheer Emiel Peeters

Advocaat Fernand Hermans was de beschermheer van de Diestse vereniging voor gehoorgestoorden De Vrienden van Broeder Valerius. Hij overhandigde op zaterdag 15 juni 1974 de zilveren palm van de Leopoldsorde aan kruisheer Emiel Peeters (1907–1994). Emiel Peeters was al dertig jaar proost (de geestelijk leider) van deze vereniging en werd daarom gevierd. Op de foto… Lees verder De zilveren palm van de Leopoldsorde voor kruisheer Emiel Peeters

Klooster Beyenburg 650 jaar, 1948

Op 11 november 1948 was het 650 jaar geleden dat de kruisheren een klooster stichtten in Beyenburg. De pastoor van Beyenburg, Josef Schulte contacteerde magister-generaal Willem van Hees. Als tussenpersoon trad de Duitse kruisheer Carl Fischer op. Carl Fischer De jonge kruisheer Carl Fischer (1911-1978) had het noviciaat in Neeritter gemaakt, filosofie gestudeerd in Zoeterwoude… Lees verder Klooster Beyenburg 650 jaar, 1948

Veertig jaar Kruisvinding parochie in Rotterdam in 1963

Op 23 augustus 1963 bestond de Kruisvinding parochie in Rotterdam veertig jaar. De daarop volgende maand werd een week lang feest gevierd. Opening van de feestweek Op zaterdag 21 september 1963 werd de feestweek om 19.00 uur geopend in de kerk. Onder het luiden van de klokken kwamen de aanwezige priesters, broeders en zusters in… Lees verder Veertig jaar Kruisvinding parochie in Rotterdam in 1963