De gedichten van kruisheer-pastoor Jan Overbeek

Pastoor-dichter Jan Overbeek (1927-2004) Johannes Gerhardus Overbeek werd in Tilburg geboren op 18 december 1927 als zoon van Johannes Antonius Overbeek en Hermanna Winkelman. Gedurende zijn lagere schooltijd bij de Fraters in Tilburg was hij misdienaar in de parochie. Toen al droomde hij ervan priester te worden. Na de lagere school ging hij naar het… Lees verder De gedichten van kruisheer-pastoor Jan Overbeek

Het gouden kloosterfeest van broeder Arnold de Groot

Op 8 september 1979 vierde broeder Arnold de Groot in Diest zijn gouden kloosterfeest. Hij werd geboren in Uden op 6 september 1908 als zoon van Antonius Joannes de Groot en Wilhelmina Maria Vogels. In de zomer van 1929 begon hij aan het noviciaat in Diest. Hij wilde broeder worden. De tijdelijke professie deed hij… Lees verder Het gouden kloosterfeest van broeder Arnold de Groot

Vier jonge kruisheren bestemd voor de overzeese missie

Vier jonge kruisheren poseerden op 9 september 1935 voor de foto. Alle vier waren zij voorbestemd om te vertrekken naar de overzeese missie. Van links naar rechts herkennen we Henricus Plag, Hero Petrus Alma, Joannes Berkhout en Franciscus Johannes Maria Hulskamp. In de zomer van 1928 kwamen drieëntwintig fraters uit St. Agatha naar Zoeterwoude. Zij… Lees verder Vier jonge kruisheren bestemd voor de overzeese missie

De promotie van kruisheer Dr. Gerard Reijners

Gerard Reijners promoveerde in 1965 tot doctor in de klassieke taal- en letterkunde en werd in 1985 de eerste voorzitter van de Historische Commissie van de Orde van het H. Kruis. Een markante persoonlijkheid in de Orde van het Heilig Kruis was ongetwijfeld Gerardus Quirinius Reijners. Hij werd op 17 februari 1918 te Amsterdam geboren… Lees verder De promotie van kruisheer Dr. Gerard Reijners

Het gouden professiefeest van magister-generaal Van Dinter

Magister-generaal Wilhelmus Antonius van Dinter vierde op 27 september 1937 zijn gouden professiefeest als kruisheer. Zijn ouders Toen Wilhelmus Antonius van Dinter geboren werd, leefde zijn familie al drie generaties van de landbouw in Gemert. Nu eens luidde de schrijfwijze van hun familienaam Van Dinter, dan weer Van Dinther. Grote gezinnen waren in die tijd… Lees verder Het gouden professiefeest van magister-generaal Van Dinter

Kruisheer Theodoor Esselaar (1875–1958)

Theodoor Esselaar was een begenadigd assistent in parochiepastoraat en een competente bouwmeester. Twee foto’s van Theodorus Esselaar trokken onze aandacht. Ze werden gemaakt in Diest, blijkbaar kort na elkaar. Op de ene foto bemerken we Esselaar, geflankeerd door Fredericus Blessing en Wilhelmus Van Hees. Op de andere foto staat Esselaar tussen Wilhelmus Mulder en Gerardus… Lees verder Kruisheer Theodoor Esselaar (1875–1958)

Een ondergrondse excursie in de mijn van Eisden

Van 1961 tot 1966 was Lambert Graus magister spiritualis en professor in de filosofie in Achel. Hij was ervan overtuigd dat de fraters-filosofen niet uitsluitend moesten worden voorbereid op de theologische opleiding. Hij (h)erkende de grote waarde van de humane wetenschappen in de sociale en pastorale ontwikkeling van de jonge kruisheren. Daarom droeg hij de… Lees verder Een ondergrondse excursie in de mijn van Eisden

De Kruisheren in Rome in 1924

Volgens voorschrift van de Codex Iuris Canonici (1917) moest ieder pauselijk goedgekeurd instituut van mannelijke religieuzen een procurator-generaal hebben in Rome (Canon 517, par. 1). Aanvankelijk werden de belangen van de kruisheren behartigd door de procurator-generaal van de norbertijnen. In 1918 gingen Antonius Henricus van Asseldonk (1892-1973) en Petrus Maria Rutten (1894-1984) voor hogere studies… Lees verder De Kruisheren in Rome in 1924